Power to the... Place?

Eigenaren en managers van coworking spaces zoeken continu naar de factoren die hun omgeving tot succes maken. We komen dagelijks in multi tenant kantoren waar werkplekken worden aangeboden en verhuurd. Sommige met meer succes dan andere. Het aantrekken van nieuwe huurders is de eerste stap, je wil ze ook graag houden. Hoe creëer je een unieke omgeving waar mensen waar mensen met elkaar succesvol ondernemen, zich mee willen associëren en willen blijven?

Werken ondernemers graag naast elkaar?

Uit onderzoek van Panteia naar ‘trends en hun betekenis in het MKB’ blijkt dat het aantal mensen dat werkt in multi tenant kantoren en coworking spaces steeds groter wordt. Uit dit onderzoek komt verder naar voren dat 35% van de MKB bedrijven vindt dat het belang van samenwerken cruciaal is voor de ontwikkeling van het bedrijf en nog eens 27% gemiddeld belangrijk.

Wat bindt deze mensen?

Mensen zijn verbonden omdat ze naast elkaar werken met eenzelfde belang, namelijk succesvol ondernemen. Wat succes ook is. Ondernemers die met een gelijk belang bij elkaar zitten, vormen een community. Het zijn mensen met wie ze samenwerken en opdrachten kunnen oppakken. Echte creativiteit is afhankelijk van een community van mensen die elkaar vertrouwen en elkaar succes gunnen. Mensen die kunnen zeggen: ‘dit is gaaf, dit is nieuw en beter dan dat we hebben!’ En zo nu en dan willen mensen ook gewoon contact hebben over van alles en niets. We zijn nu eenmaal geboren als sociale wezens.

Hoe belangrijk is die omgeving?

Degene die de plek organiseert schept de voorwaarden om een plek interessant te maken. Werkruimtes moeten voldoen aan de eisen van mensen die er dagelijks hun werk uitoefenen. De voorzieningen in een gebouw moeten op orde zijn en ook nieuwe smart services maken een kantoorplek interessant. Het blijft echter belangrijk om zowel offline als online een plek te creëren waar mensen samenkomen en in contact zijn met elkaar.

Hoe belangrijk is die online omgeving?

Mensen vinden elkaar steeds meer online en zijn het ook normaal gaan vinden om op deze manier contact te hebben. In een tijd waarin online communicatie ons in staat stelt om samen te werken met iedereen over de hele wereld, zien we toch dat het elkaar ontmoeten nog steeds een belangrijke rol heeft in het opbouwen van een zakelijke relatie. In een relatie waarin vertrouwen heel belangrijk is vinden mensen het prettig om te zien wie er aan de andere kant van de tafel zit. Daarmee is online communicatie een kans om het offline kennismakingstraject op een fysieke plek te versnellen.

Offline en online combineren?

Het combineren van plekken waar offline en online ontmoeting plaatsvindt is daarmee een nieuwe voorwaarde om samenwerken en succes te stimuleren. In de ontwikkeling van onze software zijn we heel bewust gaan kijken hoe we communities kunnen organiseren rondom het ‘de kroeg in het midden van het dorp’ principe. In de samenwerking met onze klanten is de maximale grootte van de online community bepaald op het aantal mensen dat zich dagelijks, al dan niet per ongeluk, kan tegenkomen in een centrale kantine of ontmoetingsruimte.

Power to the… ?

Het zijn de mensen die een plaats maken en mensen die een plek maken tot een plek om succesvol te zijn. Dus is ‘Power to the… place’ wel een terechte titel voor dit blog? Nee, ik denk het niet niet. ‘Power to the… people’ zou veel meer op zijn ‘plek’ zijn. Maar heel eerlijk, was je met die titel geboeid geweest om dit blog te lezen?

Christiaan den HartogComment